FANDOM


Droidy bitewne serii B to humanoidalne droidy bojowe używane przed i podczas wojen klonów. Producentem droidów serii B był Baktoid Combat Automata należący do Unii Technokratycznej (Techno Union).

Droidy serii B były produkowane masowo (wyprodukowano ich miliony). Jako droidy bojowe używała ich głównie Federacja Handlowa, Unia Technokratyczna i Konfederacja Niezależnych Systemów przed i podczas Wojen Klonów. Droidy B1 zostały użyte przez Federację Handlową podczas kryzysu na Naboo w 32 BBY.

Taktyka użycia tych droidów bojowych polegała głównie na wprowadzeniu na pole walki takiej ilości droidów, by liczebnością znacznie przewyższyć siły wroga. B3 ultra Battle Droid nigdy nie był produkowany masowo.

Modele serii B:


B-series battle droids

Droidy serii B